Regels van het huis

Het in acht nemen van onderstaande huisregels is belangrijk voor ieders plezier en veiligheid.

ALGEMEEN

 • De openingstijden van Stal Sluisjesdijk zijn: maandag t/m vrijdag van 8.00-22.00 uur en op zaterdag/zondag (incl. feestdagen) is Stal Sluisjesdijk van 8.00-20.00 uur geopend.
 • In de stallen en bij de hooischuren mag er niet gerookt worden. Roken is alleen toegestaan bij de picknicktafel en in de kantine.
 • Het is verboden te rennen en te schreeuwen op het gehele terrein.
 • Honden zijn welkom, mits aangelijnd.
 • De aanwezigheid op het terrein van Stal Sluisjesdijk en in de gebouwen alsmede de deelname aan activiteiten en lessen geschiedt op eigen risico.
 • Stal Sluisjesdijk stelt zich onder geen beding aansprakelijk voor mogelijke ongevallen, vermissing, diefstal en/of materiële schade.
 • U bent te gast op het terrein van Stal Sluisjesdijk en wordt vriendelijk verzocht dit terrein zo schoon mogelijk te houden.
 • Bijrijders dienen door de pension klant geïntroduceerd te worden en door hem/haar op de hoogte gesteld te worden van de huisregels.
 • Veroorzaakte schade en vernielingen dienen te worden gemeld en vergoed aan Stal Sluisjesdijk.
 • In verband met de veiligheid van uw medemens en de paarden is het verboden om harder dan 10 km per uur met uw auto te rijden op het terrein van Stal Sluisjesdijk.
 • U dient uw trailer op slot te zetten en goed te verzekeren. De trailer staat op ons terrein voor uw eigen risico.
 • Lessen, die niet uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd zijn, mag Stal Sluisjesdijk alsnog berekenen.
 • Tijdens het rijden dienen rijbaanregels in acht te worden genomen.
 • Instructie van buitenaf is in overleg met Stal Sluisjesdijk toegestaan, mits les gegeven wordt met de vereiste diploma’s en verzekering (kopieën hiervan dienen aanwezig te zijn bij Stal Sluisjesdijk). Er is rijbaanhuur verschuldigd.
 • De lessen van Stal Sluisjesdijk gaan altijd voor op de lessen van instructie van buitenaf.

STAL

 • Er mag niet zonder toestemming stro, kuil of voer worden gepakt.
 • Iedere pension klant dient ervoor te zorgen dat er altijd een goedpassend halster incl. halstertouw in de nabijheid van het paard aanwezig is: d.w.z. of op stal of bij de weide.
 • Als het paard buiten de box mest (dit geldt voor het gehele terrein) of als er hoeven zijn gekrabd, etc. wordt u vriendelijk verzocht dit op te ruimen.
 • In het weideseizoen dient er volgens het rooster mest uit het weiland geschept te worden.
 • Pension klanten die verzuimen mest uit het weiland te verwijderen krijgen hiervoor een verwijderbijdrage ter hoogte van € 25,- per maand in rekening gesteld.
 • In het winterseizoen moeten pension klanten behalve op de vaste uitmestdagen zelf zorg dragen voor het verwijderen van de mest uit hun box incl. uitloop.

RIJBANEN

 • Longeren en losgooien is alleen in de daarvoor bestemde longeercirkel toegestaan.
 • Eventuele kuilen in de longeercirkel dienen te worden dicht gegooid.
 • Gun een ander ook het losgooien: staat er iemand te wachten, gooi dan iets minder lang los.
 • Als uw paard heeft gemest in de longeercirkel en/of in de rijbaan, dient u dit op te ruimen.
 • In de binnenbaan de mest meteen opruimen en er niet doorheen rijden.
 • De hoefslag in de binnenbaan na gebruik glad harken.
 • Als u de laatste bent, die van de binnenbaan/buitenbaan gebruik gemaakt heeft, dient u het licht uit te doen.

RIJBAANREGELS

 • Diegene die les heeft, krijgt te allen tijde voorrang.
 • Het dragen van een cap is verplicht. Iedere aansprakelijkheid voor schade, ontstaan tijdens het gebruik van de faciliteiten van Stal Sluisjesdijk, door het niet dragen van een cap of door een andere oorzaak is onvoorwaardelijk uitgesloten.
 • Het voornemen in en uit de rijbaan te gaan, dient te voet naast het paard te gebeuren en luid en duidelijk te worden aangekondigd.
 • Op- en afstappen mag alleen in het midden van de rijbaan.
 • Houd altijd voldoende afstand van elkaar.
 • Als u op de linkerhand rijdt, heeft u voorrang op de ruiter die op de rechterhand rijdt. Dus rechts houden.
 • Een uitzondering is als de ruiter op de rechterhand draaft of galoppeert en de ruiter op de linkerhand stapt.
 • Als u zijgangen rijdt heeft u voorrang.